Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach RPO WM 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

Nazwa Beneficjenta:

PAMAR S.C.
L.M.P. Rujna

Tytuł projektu: " Zakup lokalu oraz wyposażenie w urządzenia i aparaturę placówki usług medycznych "Centrum Medyczne" w Warszawie ".

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 znajdują się na stronie www.mazowia.eu

SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ
ul. Pokorna 2 lok. U8
00-199 Warszawa
+48 609 450 655
+48 22 252 82 82
recepcja@klinikamurano.com.pl
biuro@klinikamurano.com.pl
Godziny otwarcia
Pon. - Pt. 9:00 - 20:00
Kliknij aby zobaczyć nasz profil
Kliknij aby zobaczyć nasz profil